Liity tiimiimme!

Etsitkö joustavaa sivutyötä, jossa on hyvät edut? Ei tarvitse etsiä enää! Immodan, yritysmajoituspalveluiden johtaja Suomessa, laajenee ja etsimme nyt innokkaita henkilöitä liittymään tiimiimme!
Hae / Подати заявку

Etsimme uusia tiimiläisiä!

Immodan on erikoistunut yritysmajoituspalveluihin Suomessa. Olemme kasvamassa ja tarvitsemme apukäsiä!

Tehtävänkuvaus:

Koska toimintamme kattaa koko Suomen, etsimme henkilöitä avustamaan asuntojen kalustamisessa ja huoltamisessa. Tarvitsemme apua eri puolilta Suomea.

Vaatimukset:

 • Oma auto tai vähintään ajokortti

Työn luonne:

Tämä ei ole kokopäivätyö, mutta loistava sivutulo, sillä tarvitsemme apua vain silloin tällöin.

Työtehtävät:

 • Huonekalujen noutaminen ja kokoaminen
 • Asunnon valmistelu vieraille
 • Vieraiden lähtiessä asunnon siivous ja huonekalujen purkaminen ja puhdistaminen

Yhteydenpito:

 • Kommunikointi tapahtuu WhatsAppin kautta

Palkkaus:

 • Maksamme tuntipalkkaa ja korvaamme myös matkakulut (bensakulut)
 • Tiukkojen aikataulujen sattuessa maksamme lisäkorvauksen (kiirelisä)

Työkielet:

 • Esimiehemme puhuu englantia, suomea ja venäjää

Palkkausmenetelmä:

 • Maksu tapahtuu laskutusosuuskunnan kautta (freelance-työ)

Kiinnostuitko? Täytä alla-oleva lomaketta ja liity kasvavaan tiimiimme!

We are looking for new team members!

Immodan specializes in corporate accommodation services in Finland. We are growing and need helping hands!

Job Description:

Since our business operates nationwide, we are looking for people to assist with furnishing and servicing apartments. We need help from different parts of Finland.

Requirements:

 • Own car or at least a driving license

Nature of the Job:

This is not a full-time job, but a great side income since we only need help occasionally.

Tasks:

 • Fetching and assembling furniture
 • Preparing the apartment for guests
 • Cleaning the apartment and disassembling and cleaning furniture after guests check out

Communication:

 • Communication is done via WhatsApp

Compensation:

 • We pay an hourly wage and also cover your travel expenses (fuel costs)
 • In very tight schedules, we also provide additional payment (urgency fee)

Working Languages:

 • Our manager speaks English, Finnish, and Russian

Payment Method:

 • Payment is done via a billing cooperative (freelance work)

Interested? Fill out the form below and join our growing team!

Ми шукаємо нових членів команди!

Immodan спеціалізується на корпоративних житлових послугах у Фінляндії. Ми розширюємося і потребуємо допомоги!

Опис роботи:

Оскільки наш бізнес працює на національному рівні, ми шукаємо людей для допомоги з облаштуванням та обслуговуванням квартир. Нам потрібна допомога з різних частин Фінляндії.

Вимоги

 • Власний автомобіль або принаймні водійські права

Характер роботи

Неповна зайнятість, але чудовий додатковий дохід, оскільки нам потрібна допомога лише час від часу.

Завдання

 • Перенесення та складання меблів;
 • Підготовка квартири для гостей;
 • Прибирання квартири, розбір і очищення меблів після виїзду гостей.

Комунікація

 • Комунікація ведеться через WhatsApp.

Оплата

 • Ми платимо погодинну заробітну плату та покриваємо ваші транспортні витрати (вартість пального)
 • У випадку дуже стислих термінів ми також надаємо додаткову оплату (надбавка за терміновість).

Робочі мови

 • Наш менеджер розмовляє англійською, фінською та російською.

Спосіб оплати

 • Оплата здійснюється через кооперативну організацію з виставлення рахунків (фріланс).

Зацікавлені? Заповніть форму нижче і приєднуйтесь до нашої зростаючої команди!